Ngày ban hành:
23/12/2017
Ngày hiệu lực:
23/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2017
Ngày hiệu lực:
31/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2017
Ngày hiệu lực:
31/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2017
Ngày hiệu lực:
07/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/06/2017
Ngày hiệu lực:
04/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
thong-tu-02-2015-tt-bgddt.docx
Ngày ban hành:
08/04/2016
Ngày hiệu lực:
08/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
18/01/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH 60/2013-NĐ/CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực